Bike Göteborg och Bike Trollhättan är två helt skilda företag.

Meddelande till våra kunder

Bike Göteborg & Bike Trollhättan är sedan 2016-03-01 två helt fristående företag, dock med liknande namn men med olika ägare.

Grundtanken var att båda företagen skulle jobba på liknande sätt men skillnaderna mellan företagen är har visat sig vara så stora att vi gärna vill förtydliga att det inte finns någon koppling mellan företagen.

Företag är en avspegling av ägare och personal och på olika företag värderar och hanterar man situationer och händelser på olika sätt, många gånger är de lika bra men dock på olika sätt. Geografiska skillnader gör också att man agerar olika.

Vi på Bike Göteborg önskar kollegorna i Trollhättan all lycka till.

– Vi säljer upplevelser!