5 års Trygghetsgaranti på nya BMW motorcyklar

Unikt på Bike Göteborg!

Villkor

Kostnadsfri reparation av motor och elektronik gällande både delar och arbete på nya motorcyklar på över 500 cc levererade från och med 2017-09-01.
Fri motorcykel vid driftstopp som täcks av Trygghetsgarantin.
Företräde i verkstaden vid försäkringsskada.
5 års Trygghetsgarantin gäller första ägaren.
Från tiden två år efter leverans till fem år efter leverans gäller 5 års Trygghetsgarantin. Garantin gäller från 24 månader efter första registreringsdatum till 60 månader från första utfärdandet, normalt från första registreringsdatum.
Med motor menas även bränslesystem, växellåda och i förekommande
fall kardan.
Med elektronik avses styrenheter för tändning, bränsleinsprutning,
generator och laddningsregulator.
Med elektronik avses inte t.ex. glödlampor, strömbrytare, reglage eller batteri.
5 års Trygghetsgarantin omfattar ej avgasrör eller missfärgningar/färgsläpp
på motor eller liknande. Inte heller gäller den korrossion eller argning.

Detaljer som är att betrakta som förbrukningsdetaljer omfattas inte av
reklamationsrätten, t.ex. kopplingslameller, vajrar och drivpaket.

Kunden ansvarar för transport till och från vår verkstad.

5 års Trygghetsgarantin förutsätter att all service enligt anvisning i tillverkarens instruktionsbok utförts på Bike Göteborgs auktoriserade verkstad. Vidare att föreskrifterna för användning i instruktionsboken följts och att motorcykeln inte byggts om eller ändrats så att förutsättningarna för motor och elektronik avviker från originalutförande.
Modifieringar utförda och godkända av Bike Göteborg påverkar inte 5 års Trygghetsgarantins gällande.
Garantin gäller enbart mot uppvisande av garantibevis.

Ägarbyte

Avtalet är personligt och gäller enbart första ägaren. Vid ägarbyte av mtorcykeln kan nya ägaren ansöka hos Bike Göteborg om att överta garantin mot en avgift på 2995 kr.

Reklamation

Vid reklamationsanspråk ska säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt max 14 dagar efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Bike Göteborg avgör hur fel som uppkommer under garantitiden lämpligast ska avhjälpas. Begagnade detaljer kan komma att använ Serviceanvisningar: ,
Service ska ske enligt tillverkarens angivna intervall avseende körd sträcka, dock minst en gång per år.

Tvist:
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom överenskommelse.

 

Med reservation för förändringar och felskrivningar